Wymiar praktyk: 120 h

Tematyka praktyk:

  • Etyka zawodu tłumacza,
  • Wymagania kluczowej normy dotyczącej usług tłumaczeniowych ISO 17100 na przykładzie specjalistycznych projektów tłumaczeniowych,
  • Praktyczne wykorzystanie narzędzi CAT w pracy tłumacza,
  • Tworzenie i aktualizacja pamięci tłumaczeń (TM) i baz terminologicznych (TD),
  • Intensywne szkolenie z obszaru tłumaczeń tekstów medycznych, technicznych, ogólnych, prawno-ekonomicznych, tłumaczeń dla instytucji Unii Europejskiej,
  • Podstawy tłumaczenia poświadczonego dokumentów.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o próbki tłumaczenia oraz weryfikacji wykonywane przez kandydatów w siedzibie Agencji MAart.

Najbardziej rzetelnym praktykantom oferujemy możliwość przedłużenia współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku polskim i angielskim na adres: . Wiadomość prosimy zatytułować „Praktyki tłumaczeniowe”.