Zapraszamy studentów lingwistyki stosowanej i filologii na praktyki tłumaczeniowo-weryfikatorskie w semestrze zimowym 2018/2019  

Wymagania:

  • biegła znajomość języka angielskiego (C1/C2) lub innego wskazanego języka (francuski, niemiecki, hiszpański, włoski)
  • bardzo dobra znajomość wskazanego drugiego języka (C1) (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski)
  • status studenta trzeciego roku studiów licencjackich lub dowolnego roku studiów magisterskich 

Wymiar praktyk: 120 h

Zagadnienia poruszane w ramach praktyk:

  • Zasady wykonywania różnego rodzaju tłumaczeń i weryfikacji
  • Wprowadzenie do norm dotyczących usług tłumaczeniowych na przykładzie projektów tłumaczeniowych,
  • Nauka obslugi narzedzi CAT i praktyczne wykorzystanie narzędzi CAT w pracy tłumacza i wertyfikatora,
  • Tworzenie i aktualizacja pamięci tłumaczeń (TM) i baz terminologicznych (TD),
  • Praktyczne szkolenie z obszaru tłumaczeń tekstów specjalistycznych (w tym medycznych, technicznych, prawnych i na potrzeby instytucji Unii Europejskiej) oraz technicznych aspektó pracy tłumacza-weryfikatora
  • Podstawy tłumaczenia dokumentów do poświadczenia przez tłumacza przysięgłego.

Rekrutacja prowadzona jest w oparciu o krótkie próbki tłumaczenia oraz weryfikacji wykonywane przez kandydatów w siedzibie Agencji MAart.

Najbardziej rzetelnym praktykantom oferujemy możliwość przedłużenia współpracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku polskim na adres: . Wiadomość prosimy zatytułować „Nabór na praktyki tłumaczeniowe w semestrze zimowym”.

Prosimy o dołączenie do dokumentów następującej klauzuli:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Agencja MAart Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji i selekcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”.