Praca w MAart

Wolontariat:

Agencja MAart zaprasza wszystkich zainteresowanych znających w stopniu przynajmniej średnio zaawansowanym jeden z 6 głównych języków europejskich (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, włoski) do współpracy w ramach projektu społecznościowego Translate Poland. Szczegółowe informacje: www.translatepoland.org


TranslatePoland.org

Oferty pracy:

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta

Dział Kontroli Jakości

Praca dla tłumaczy

  • Tłumacz tekstów specjalistycznych i ogólnych na język angielski (władający językiem na poziomie przynajmniej zbliżonym do ojczystego)
  • Tłumacze unijni obsługujący co najmniej dwa języki (jęz. angielski + inny język obcy)
  • Tłumacze techniczni języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, fińskiego
  • Tłumacze medyczni języków: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, francuskiego (z wykształceniem kierunkowym)
Od 1 października 2010 Agencja MAart wznowiła rekrutację profesjonalnych i doświadczonych tłumaczy różnych języków. Zgodnie z wymogami stosowanej przez nas normy PN-EN 15038 potencjalni tłumacze powinni:
  • posiadać wykształcenie wyższe w dziedzinie językoznawstwa, filologii, tłumaczenia lub podobnej specjalizacji, albo
  • posiadać równoważne wykształcenie w innej dziedzinie oraz co najmniej dwuletnią udokumentowaną praktykę w zawodzie tłumacza, albo
  • posiadać co najmniej pięcioletnią udokumentowaną praktykę w zawodzie tłumacza.
Osoby zainteresowane  prosimy o zapoznanie się z zasadami współpracy. Aby zgłosić się jako potencjalny tłumacz, należy przesłać wypełniony kwestionariusz na adres e-mail: translators@maart.com.