Agencja MAart Sp. z o.o. działa zgodnie z przepisami RODO („GDPR”) implementującymi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Wysyłając do Agencji MAart sp. z o.o. formularz aplikacyjny lub ofertę współpracy osoba fizyczna niniejszym oświadcza i potwierdza przez zaznaczenie tego pola, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu rekrutacji i nawiązania współpracy z Agencją MAart Sp. z o.o. jako dostawca.

Ponadto, osoba, której powyższe dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę poprzez wysłanie maila informacyjnego na adres: translators@maart.com. Po otrzymaniu tej informacji Agencja MAart  Sp. z o.o. dane te skutecznie i trwale usunie ze wszystkich swoich systemów.

Strona 1 z 7 (0%)
Dane osobowe
Prowadzę działalność gospodarczą / firmę i wystawiam faktury za swoje usługi:
Adres i informacje kontaktowe
Dane firmy