Agencja MAart specjalizuje się w profesjonalnych tłumaczeniach na potrzeby sektora publicznego i UE. Dysponujemy zespołem wyspecjalizowanych tłumaczy, czesto prawników i absolwentów conajmniej dwóch kierunków, ekspertów w swojej dziedzinie, wyróżniających się dogłębną znajomością obowiązującej terminologii branżowej i mających doświadczenie w tłumaczeniu tego typu specjalistycznych projektów.

Tłumaczenia specjalistyczne na potrzeby sektora publicznego i UE:

  • dokumentacja administracyjna i przetargowa,
  • umowy, dyrektywy, rozporządzenia,
  • skargi, wyroki, ustawy, pomoc państwa,
  • dotacje, audyty, raporty

Od ponad 25 lat z usług MAart korzysta setki firm i globalnych korporacji z praktyczne każdego sektora oraz agencji reklamowych i PR, różne media oraz instytucje kulturalne, co jest dowodem na profesjonalizm i niezmiennie wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Posiadamy stosowne referencje we wszystkich dziedzinach naszej specjalizacji.

Kierownicy projektów MAart posiadają duże doświadczenie w tej dziedzinie tłumaczeń, dysponują niezbędną wiedzą merytoryczną oraz umieją zarządzać terminologią branżową i narzędziami dlatego realizują nawet bardzo skomplikowane projekty wielojęzyczne na potrzeby lokalnych, europejskich i globalnych instytucji.


Jakość

Każdy realizowany przez nas projekt tłumaczeniowy podlega ścisłemu nadzorowi merytorycznemu kierownika projektu ds. tłumaczeń specjalistycznych i przechodzi rygorystyczny proces weryfikacji (zgodnie z ISO 17100). W swojej pracy kierujemy się wytycznymi europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, stosownymi regulacjami, wytycznych światowych, europejskich i krajowych instytucji zajmujących się danym zagadnieniem. Ponadto, ściśle przestrzegamy zaleceń klienta i norm, stosując terminologię nie tylko właściwą dla danej dziedziny, ale również preferowaną w danej instytucji. Przy każdym specjalistycznym projekcie korzystamy z eksperckiej wiedzy naszych konsultantów merytorycznych oraz najbardziej zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Certyfikacja

Agencja MAart jest firmą certyfikowaną za zgodność z normami ISO 17100 i PN-EN 15038 (komplementarne wobec systemu ISO 9001 wdrożonego w 2004 r.) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą o międzynarodowej renomie (Bureau Veritas) i wszystkie nasze procedury i procesy audytowane są co najmniej dwa razy w roku.


Zasoby i oprogramowanie

Agencja MAart wykorzystuje od lat najbardziej zaawansowane i popularne narzędzia wspomagające zarządzania tłumaczeniem (CAT, TMS), systemy zarządzania terminologią i QA (w tym memoQ QA) w celu nie tylko zapewnienia pełnej spójności terminologicznej i stylistycznej tłumaczonych materiałów, ale również zapewnieniu klientom możliwie jak najkrótszych terminów realizacji projektów.

Na potrzeby projektów specjalistycznych kierownicy projektów Agencji MAart tworzą ogromne bazy terminologiczne i zarządzają nimi, prowadzą historię wszystkich projektów i archiwa - wszystkie zasoby i raporty dotyczące projektów dostępne są dla naszych kluczowych klientów w ramach dedykowanego Biznes Portalu MAart. Naszą zasadą jest w pełni dostosowanie się do specyfikacji i ścisła merytoryczna współpraca z klientem przy realizacji projektów.