Agencja MAart została założona w 1991 roku

Agencja MAart od ponad 25 lat znana jest ze stałego podnoszenia standardów jakości, innowacyjności w stosowaniu osiągnięć technologicznych oraz najlepszych praktyk zarządczych. Prezes Zarządu Agencji MAart, Monika Popiołek, jest absolwentką Instytutu Anglistyki UW (magister), podyplomowych studiów menedżerskich Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program partnerski z London Business School, HEC Paris i NHH Bergen – dyplom MBA z wyróżnieniem) i studiów doktoranckich w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (specjalizacja: strategiczne zarządzanie jakością). Monika Popiołek jest także wieloletnim ekspertem ISO, CEN i OASIS i specjalizuje się, m.in, w nastepujących normach i metodologiach: ISO 17100, ISO 9001, PN-EN 15038, ISO 9004, ISO/IEC 82079-1, ISO 13485, ISO 704, ISO 27001, Prince 2, XLIFF, EFQM, TQM, DITA.

Działalność Agencji MAart

Agencja MAart jest od lat najbardziej innowacyjnym dostawcą wysokiej jakości usług tłumaczeniowych i lokalizacyjnych na rynku. Obecnie Agencja MAart jest jedną z głównych firm w tym segmencie w Europie, specjalizując się w tłumaczeniu i lokalizacji tekstów z obszaru prawa, finansów, bankowości, techniki i przemysłu, nauk biologicznych, dotyczących medycyny, farmacji, urządzeń medycznych, badań klinicznych, a także instytucji publicznych i UE.

Agencja MAart obsługuje od kilkunastu lat nie tylko wszystkie instytucje Unii Europejskiej i kluczowe urzędy państwowe, ale również korporacje międzynarodowe, kancelarie prawne, banki, firmy farmaceutyczne i badawcze, a także szereg czołowych MŚP oraz instytucji kulturalnych. Firma dostarcza kompleksowe usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne we wszystkich najważniejszych kombinacjach językowych globalnym i lokalnym klientom oraz instytucjom, realizując zarówno poszczególne kompleksowe projekty, jak również długoterminowe umowy na wyłączność.

Agencja MAart obsluguje m.in: Parlament Europejski, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Komitet Regionów, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Komisję Europejską, Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej, Europejski Bank Inwestycyjny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, EBOR, MFW.

Agencja MAart w skrócie:

  • prowadzi stałą obsługę tłumaczeniową instytucji publicznych i korporacji międznarodowych,
  • specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm polskich i zagranicznych,
  • jest ukierunkowana na stałe podnoszenie standardów jakości, innowacje technologiczne i zarządcze, a także budowanie wartości i dobrych relacji z klientami,
  • realizuje wszelkie wielojęzyczne projekty tłumaczeniowe o dużym stopniu trudności,
  • zapewnia klientom kompleksowe zarządzanie projektowe oraz terminologiczne,
  • stosuje certyfikowany System Zarządzania Jakością opierający się na szeregu rygorystycznie przestrzeganych i ciągle doskonalonych procedur i procesów, koordynowanych przez pełnomocnika ds. jakości oraz wdrożyła i wykorzystuje w swoich procesach szereg specjalistycznych norm i metodologii, w tym: ISO 17100, ISO 9001, PN-EN 15038, ISO 9004, ISO/IEC 82079-1, ISO 13485, ISO 704, ISO 27001, Prince 2, XLIFF, TBX, SAE J2450),
  • wykorzystuje najlepsze rozwiązania technologiczne: systemy klasy ERP (Microsoft CRM 3.0, Microsoft Navision, Microsoft Sharepoint - zintegrowane w ramach zautomatyzowanych systemów obiegu informacji z platformą BiznesPortal oraz systemem zarządzania projektami), TMS (Idiom), systemy wspomagające tłumaczenia (MemoQ, Trados Studio), systemy zarzadzania terminologią (qTerm, MultiTerm) narzędzia QA służące zapewnieniu jakości oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania informatyczne w celu zapewnienia maksymalnej wydajności pracy, doskonałego zarządzania projektami, pełnej archiwizacji dokumentów, bezpieczeństwa danych oraz zachowania całkowitej poufności.