Agencja MAart specjalizuje się w profesjonalnych tłumaczeniach na potrzeby biznesu. Dysponujemy zespołem wyspecjalizowanych tłumaczy, często zarówno z wykształcenia jednocześnie lingwistów, prawników, absolwentów kierunków zarządczych i marketingowych oraz MBA, ekspertów w swojej dziedzinie, wyróżniających się dogłębną znajomością obowiązującej terminologii branżowej i mających doświadczenie w tłumaczeniu tego typu specjalistycznych projektów.

Tłumaczenia specjalistyczne biznesowe i marketingowe:

  • biznes plany, ulotki, katalogi, foldery,
  • materiały reklamowe, kampanie reklamowe,
  • analizy marketingowe,
  • procedury, artykuły,
  • badania marketingowe,
  • relacje inwestorskie,
  • lokalizacja materiałów, dokumentacji i filmów.

Od ponad 25 lat z usług MAart korzysta setki firm i globalnych korporacji z praktyczne każdego sektora oraz agencji reklamowych i PR, różne media oraz instytucje kulturalne, co jest dowodem na profesjonalizm i niezmiennie wysoką jakość świadczonych przez nas usług. Posiadamy stosowne referencje we wszystkich dziedzinach naszej specjalizacji.

Kierownicy projektów MAart posiadają duże doświadczenie w tej dziedzinie tłumaczeń, dysponują niezbędną wiedzą merytoryczną oraz umieją zarządzać terminologią branżową i narzędziami dlatego realizują nawet bardzo skomplikowane projekty wielojęzyczne na potrzeby lokalnych, europejskich i globalnych instytucji.


Transkreacja

W przypadku pewnych typów treści - np. hasła reklamowe, scenariusze reklamy, kampanie promujące markę lub wydarzenia kulturalne, warto rozważyć skorzystanie z usługi transkreacji. Transkreacja to proces przetwarzania i dostosowania treści do potrzeb danego rynku i odbiorcy lub w celu jej promocji na rynkach międzynarodowych.

Transkreacja pozwala dostosować przekaz (intencje, humor, niuanse kulturowe itp.) zapewniając jego skuteczne oddziaływanie na różnych rynkach i dla różnych grup konsumentów.

Lingiwści zajmujący się transkreacją muszą posiadać nie tylko szczególne wyczucie języka i jego niuansów kulturowych oraz doświadczenie ale również praktyczną znajomość marketingu, reklamy, copy-writingu i kreatywnego przetwarzania treści.


Jakość

Każdy realizowany przez nas projekt tłumaczeniowy podlega ścisłemu nadzorowi merytorycznemu kierownika projektu ds. tłumaczeń specjalistycznych i przechodzi rygorystyczny proces weryfikacji (zgodnie z ISO 17100). W swojej pracy kierujemy się wytycznymi europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, stosownymi regulacjami, wytycznych światowych, europejskich i krajowych instytucji zajmujących się danym zagadnieniem. Ponadto, ściśle przestrzegamy zaleceń klienta i norm, stosując terminologię nie tylko właściwą dla danej dziedziny, ale również preferowaną w danej instytucji. Przy każdym specjalistycznym projekcie korzystamy z eksperckiej wiedzy naszych konsultantów merytorycznych oraz najbardziej zaawansowanych narzędzi informatycznych.

Certyfikacja

Agencja MAart jest firmą certyfikowaną za zgodność z normami ISO 17100 i PN-EN 15038 (komplementarne wobec systemu ISO 9001 wdrożonego w 2004 r.) przez akredytowaną jednostkę certyfikującą o międzynarodowej renomie (Bureau Veritas) i wszystkie nasze procedury i procesy audytowane są co najmniej dwa razy w roku.


Zasoby i oprogramowanie

Agencja MAart wykorzystuje od lat najbardziej zaawansowane i popularne narzędzia wspomagające zarządzania tłumaczeniem (CAT, TMS), systemy zarządzania terminologią i QA (w tym memoQ QA) w celu nie tylko zapewnienia pełnej spójności terminologicznej i stylistycznej tłumaczonych materiałów, ale również zapewnieniu klientom możliwie jak najkrótszych terminów realizacji projektów.

Na potrzeby projektów specjalistycznych kierownicy projektów Agencji MAart tworzą ogromne bazy terminologiczne i zarządzają nimi, prowadzą historię wszystkich projektów i archiwa - wszystkie zasoby i raporty dotyczące projektów dostępne są dla naszych kluczowych klientów w ramach dedykowanego Biznes Portalu MAart. Naszą zasadą jest w pełni dostosowanie się do specyfikacji i ścisła merytoryczna współpraca z klientem przy realizacji projektów.