Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w Polsce, z siedzibą w Warszawie, została założona w 1989 roku. Jej powstanie poprzedziła siedmioletnia działalność Komitetu Helsińskiego w Polsce, który pracował w podziemiu od 1982 roku. Obecnie Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest w Europie jedną z najbardziej doświadczonych i profesjonalnie działających organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka.

Główne obszary działalności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka to:

  • edukacja krajowa w zakresie praw człowieka,
  • działalność międzynarodowa,
  • działalność w interesie publicznym.

KINO.LAB

Program kina KINO.LAB jest częścią całościowego programu Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski i rozszerzeniem dotychczasowej działalności działu Laboratorium Sztuki Mediów. Podstawowe zadania to prezentacja dwudziestowiecznego światowego dorobku sztuki ruchomego obrazu, z naciskiem na twórczość niezależną, wartościową artystycznie i myślowo, oraz wspieranie polskich współczesnych poszukiwań w tej dziedzinie sztuki poprzez organizowanie prezentacji prac polskich artystów, ich spotkań z publicznością, publicznych dyskusji, konferencji i wykładów na temat polskiej twórczości, jak również na temat światowych tendencji oraz problemów występujących w sztuce ruchomego obrazu.

Festiwal Kontakt

Międzynarodowy Festiwal Teatralny KONTAKT jest organizowany przez Teatr im. Wilama Horzycy od 1991 roku. KONTAKT stworzył możliwość przeglądu i promocji najciekawszych wydarzeń teatralnych z państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz ich konfrontacji z teatrami z Europy Zachodniej. Festiwal KONTAKT jest szansą na wielonarodowościowe porozumienie w jakże złożonej, nowej rzeczywistości. FT KONTAKT ma charakter konkursu, uczestniczące przedstawienia są oceniane przez międzynarodowe jury, które przyznaje trzy główne nagrody festiwalowe.