• F – Squared Market Research + Consulting

  • BRE Bank S.A.

  • BRE Bank S.A.

  • Główny Urząd Ceł

  • AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

  • Bank of America

  • Chałas, Wysocki i Partnerzy

  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Rodziny

  • Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych

  • Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki