• BRE Bank S.A.

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • OWZ-Bayerisches Zentrum für Ost-West-Managementtraining GmbH

  • Honeywell Sp. z o.o.

  • TVP Program II SA

  • Chałas, Wysocki i Partnerzy

  • PWC Consulting

  • OPTIMUS S.A.

  • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

  • Główny Urząd Ceł