• Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

  • Ericsson

  • TVP Program II SA

  • Ministerstwo Gospodarki Departament Integracji Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych

  • Barclays Bank PLC

  • Polski Bank Rozwoju S.A.

  • SAD Ltd. Apple IMC Poland

  • Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych

  • Najwyższa Izba Kontroli

  • McKinsey & Company Poland Sp. z o.o.