Agencja MAart jest od lat znana z wysokiej jakości tłumaczeń i systemowego podejścia do jakości jako integralnego elementu wszystkich procesów w firmie. Pełnomocnik ds. jakości Agencji MAart na bieżąco kontroluje wszystkie działy, procedury i procesy biznesowe. Każdego roku nasze systemy jakości są audytowane w ramach procesu recertyfikacji przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikującą.

Agencja MAart jest pierwszym biurem tłumaczeń w Polsce, które uzyskało certyfikat potwierdzający wdrożenie PN-EN 15038, specjalistycznej europejskiej normy jakościowej na usługi tłumaczeniowe, lokalizacyjne i zarządzanie projektami. PN-EN 15038 jest pierwszą normą, która odnosi się wyłącznie do branży tłumaczeniowej. Norma ta określa kryteria świadczenia wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczeniowych i pokrewnych. Dotyczy to nie tylko samego procesu tłumaczenia, lecz także wszystkich innych aspektów tej usługi, takich jak zapewnienie wysokiej jakości poprzez weryfikację przez innego tłumacza, redakcja, standaryzacja i automatyzacja procesów zarządzania bazami terminologicznymi i TM, systemy IT i narzędzia CAT, archiwizacja danych i zarządzanie projektami. Audyt certyfikacyjny Agencji MAart dla normy PN-EN 15038 przeprowadziło w dniu 16 marca 2007 r. Bureau Veritas Certification.

Polska wersja europejskiej normy EN 15038 została opracowana przez Polski Komitet Normalizacyjny (PKN) we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Biur Tłumaczeń (PSBT) i opublikowana 9 października 2006 r. Przedstawiciele Agencji MAart, która jest członkiem założycielem PSBT, przetłumaczyli normę, opracowali wytyczne niezbędne do uruchomienia procesu audytu i przeprowadzili szkolenia audytorów konieczne do certyfikacji polskich firm tłumaczeniowych. Certyfikat branżowy PN-EN 15038 jest komplementarny wobec ISO 9001, który Agencja MAart posiada od 2004 roku.

Norma ISO 9001 to zbiór zasad, wytycznych i wymagań zaakceptowanych przez uznaną jednostkę normalizacyjną, mających na celu uporządkowanie określonego obszaru w sposób optymalny.

Skrót ISO pochodzi od International Organization for Standardization, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Certyfikat ISO 9001 oznacza, że system jakości organizacji został zweryfikowany przez niezależną organizację jako spełniający wymogi normy ISO 9001.

Certyfikat ISO 9001 potwierdza, że Agencja MAart świadczy usługi na najwyższym poziomie, a potrzeby klienta i jego ocena działania firmy są dla MAart szczególnie istotne.

Certyfikowany System Zarządzania Jakością obejmuje:

  • realizację zamówień przez Dział Obsługi Klienta;
  • funkcjonowanie Działu Kontroli Jakości;
  • zabezpieczenie danych informatycznych Agencji MAart;
  • zarządzanie projektami tłumaczeniowymi;
  • rekrutację tłumaczy;
  • zarządzanie terminologicznymi bazami danych i glosariuszami;
  • funkcjonowanie Działu Finansowo-Administracyjnego;
  • działania posprzedażne – badanie satysfakcji klienta, rozpatrywanie skarg i reklamacji;
  • działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące.