Ważne informacje praktyczne i przepisy prawne dla tłumaczy:

  • Informacje dla osób pragnących uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego
  • Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego
  • Tłumacze przysięgli – nowe wymogi i wzory wniosków
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego