Zasady ochrony prywatności w Agencji MAart Sp. z o.o.

Agencja MAart („MAart”) zaleca, aby Użytkownik w pełni zapoznał się z niniejszymi zasadami ochrony prywatności.

I. WSTĘP

W niniejszym dokumencie opisane zostały rodzaje informacji, które Agencja MAart Sp.z o.o. („MAart”) może zbierać od Użytkownika lub które Użytkownik może przekazywać MAart, gdy Użytkownik odwiedza witrynę pod adresem https://www.MAart.com/ („Witryna”), a także praktyki MAart w zakresie zbierania, używania, przechowywania, ochrony i ujawniania tych informacji. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do informacji zbieranych przez MAart za pośrednictwem innych środków, w tym za pośrednictwem innej witryny prowadzonej przez MAart lub osobę trzecią lub za pośrednictwem aplikacji lub treści (w tym reklam), do których mogą prowadzić łącza z Witryny lub które mogą być za pośrednictwem Witryny dostępne.

MAart ma obowiązek ochrony prywatności Użytkownika i z tego obowiązku się wywiązuje. MAart udostępnia niniejszy dokument w celu przedstawienia rodzajów informacji zbieranych przez MAart oraz poinformowania Użytkownika o konkretnych praktykach i wytycznych służących zapewnieniu ochrony i poufności danych osobowych Użytkownika. Należy uważnie zapoznać się z tym dokumentem. Jeśli jakiekolwiek zawarte tu postanowienie jest dla Użytkownika nie do zaakceptowania, Użytkownik nie powinien wówczas używać Witryny ani przekazywać żadnych danych osobowych. Postanowienia niniejszego dokumentu mogą być od czasu do czasu zmieniane więc zalecane jest zapoznanie się z aktualnymi wersjami).

II. INFORMACJE ZBIERANE O UŻYTKOWNIKU PRZEZ MAART I SPOSOBY ICH ZBIERANIA

MAart zbiera kilka rodzajów informacji od Użytkownika i o Użytkowniku Witryny MAart, w tym czasami informacje uznawane za dane osobowe na mocy rozporządzeń o ochronie danych („dane osobowe”). Na przykład MAart może zbierać informacje takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, kraj, doświadczenie, kompetencje, zapotrzebowanie, zainteresowania produktowe Użytkownika, różne dane ankietowe, a także jego bieżący status klienta, w tym branży, w której prowadzi działalność, pliki przez niego pobrane oraz informacje związane z jego zapytaniami i przekazywanymi informacjami oraz plikami. Ponadto MAart może również zbierać informacje o lokalizacji, połączeniu internetowym Użytkownika oraz sprzęcie służącym Użytkownikowi do uzyskiwania dostępu do Internetu. Gdy Użytkownik wyświetla kolejne strony Witryny, MAart może wówczas automatycznie zbierać informacje dotyczące używania Witryny, adresy IP oraz informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookie.

1. Informacje przekazywane MAart przez Użytkownika

Informacje zbierane przez MAart za pośrednictwem Witryny mogą obejmować:

 • Informacje przekazane przez Użytkownika głownie za pośrednictwem formularzy znajdujących się w Witrynie i korespondencji. Obejmuje to informacje przekazywane w momencie dokonywania subskrypcji newsletterów, blogów lub innego rodzaju materiałów informacyjnych, informacje przekazywane w momencie, gdy MAart przetwarza i udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące produktów i obsługi klienta, oraz informacje przekazywane w momencie przesyłania przez Użytkownika opinii i komentarzy za pośrednictwem Witryny, a także informacje pozyskiwane podczas rekrutacji i nawiązywania współpracy z dostawcami. Dane osobowe, o których podanie Użytkownik jest proszony, oraz przyczyny tych próśb będą Użytkownikowi wyjaśniane w momencie proszenia go o podanie tych danych osobowych.
 • Zapisy i kopie korespondencji Użytkownika z MAart (w tym adresy e-mail).

2. Informacje zbierane o Użytkowniku przez MAart

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku wielu innych witryn, gdy Użytkownik wyświetla kolejne strony Witryny i aktywnie z nich korzysta, MAart może stosować technologie służące do automatycznego zbierania określonych informacji o sprzęcie Użytkownika, historii przeglądanych przez niego stron oraz wzorcach zachowania Użytkownika, w tym:

 • Informacje dotyczące odwiedzin Użytkownika w Witrynie MAart, w tym informacje o zasobach Witryny, do których Użytkownik uzyskuje dostęp, które pobiera i których używa (na przykład podstrony, filmy i pliki PDF), dane dotyczące ruchu, dane dotyczące lokalizacji, dane z dzienników, dane o języku, dane o dacie i godzinie dostępu, dane o częstotliwości i inne dane dotyczące komunikacji.
 • Informacje o komputerze i połączeniu internetowym Użytkownika, w tym adres IP, system operacyjny, domena serwera i typ przeglądarki Użytkownika.
 • Informacje o powiązanych witrynach (adresy URL).

Informacje zbierane przez MAart automatycznie to dane statystyczne, które pomagają MAart w doskonaleniu Witryny oraz świadczeniu lepszych i bardziej spersonalizowanych usług, ponieważ pozwalają na:

 • Określenie wzorców ruchu danych w witrynie.
 • Określenie liczby odwiedzin w witrynie.
 • Określenie źródeł ruchu danych w celu pomiaru i poprawy wydajności witryny MAart.
 • Określenie najbardziej i najmniej popularnych stron i treści.
 • Obserwowanie wzorców wyszukiwania w witrynie w celu zapewniania bardziej intuicyjnych podpowiedzi nawigacyjnych.
 • Określenie częstotliwości odwiedzania witryny przez użytkowników.

3. Google Analytics

Niniejsza Witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizy statystyk stron WWW świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Usługa Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli plików tekstowych zapisanych na komputerze Użytkownika, ułatwiających Witrynie analizę sposobu używania Witryny przez użytkowników. Wygenerowane przez pliki cookie informacje o używaniu Witryny przez Użytkownika zostaną przekazane do Google i będą przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.Google będzie korzystać z tych informacji w imieniu MAart jako operatora tej Witryny w celu oceny używania Witryny przez Użytkownika, sporządzania raportów na temat działania Witryny oraz świadczenia na rzecz MAart innych usług związanych z działaniem Witryny i używaniem Internetu.

Jeśli w Witrynie włączono funkcję anonimizacji adresów IP, adres IP Użytkownika będzie obcięty na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron Umowy w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach cały adres zostanie najpierw przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam obcięty. W tej Witrynie funkcja anonimizacji adresów IP jest włączona.Adres IP, który jest przekazywany w ramach usługi Google Analytics, nie będzie powiązany z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może nie wyrazić zgody na używanie plików cookie i w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki, musi jednak pamiętać, że w przypadku niewyrażenia takiej zgody, może nie mieć możliwości używania wszystkich funkcji w tej Witrynie.Użytkownik może również nie wyrazić zgody na śledzenie swoich działań ze skutkiem w przyszłości. W tym celu musi pobrać i zainstalować w bieżącej przeglądarce Użytkownika dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

4. Wtyczki do mediów społecznościowych

W Witrynie MAart znajdują się lub mogą się znaleźć w przyszłości elementy pochodzące z witryn serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn i YouTube. Dostawcami odpowiednich wtyczek są Facebook Inc., Twitter Inc., LinkedIn Corporation i YouTube LLC („Dostawcy”). Elementami stron internetowych są m.in. przyciski („wtyczki społecznościowe”) lub zintegrowane treści odpowiednich dostawców.

Operatorem serwisu Facebook jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ireland („Facebook”). Informacje na temat elementów stron internetowych serwisu Facebook i ich wyglądu można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins.

Operatorem serwisu Twitter jest Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Informacje na temat elementów stron internetowych serwisu Twitter i ich wyglądu można znaleźć pod adresem https://dev.twitter.com/web/overview.

Operatorem serwisu LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Elementy witryny serwisu LinkedIn można rozpoznać po logo LinkedIn.

Operatorem serwisu YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, spółka należąca do spółki Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Elementy witryny serwisu YouTube można rozpoznać po logo YouTube.

Gdy Użytkownik wyświetla stronę w Witrynie MAart, która zawiera taki element witryny, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem odpowiedniego Dostawcy. Zawartość takiego elementu witryny jest przesyłana przez odpowiedniego Dostawcę bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i jest integrowana z Witryną. Dzięki zintegrowaniu elementów witryny Dostawcy dowiadują się, że przeglądarka Użytkownika uzyskała dostęp do odpowiedniej strony Witryny MAart, nawet jeśli Użytkownik nie ma profilu u danego Dostawcy lub nie jest w danym momencie zalogowany. Informacje te (w tym adres IP Użytkownika) są przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika bezpośrednio do serwera odpowiedniego Dostawcy w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Jeśli Użytkownik jest zalogowany w jednej z usług, odpowiedni Dostawca może bezpośrednio przypisać fakt odwiedzin w Witrynie MAart do profilu Użytkownika u tego Dostawcy.

MAart nie ma żadnego wpływu na parametry, według których Dostawcy filtrują dane za pomocą wspomnianych elementów witryn. Informacje na temat celu i zakresu zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i używania przez Dostawców oraz na temat przysługujących Użytkownikowi w tym zakresie praw i możliwości konfiguracji ustawień ochrony prywatności powinny być określone w zasadach ochrony prywatności poszczególnych dostawców.

Aby uniemożliwić Dostawcom bezpośrednie łączenie danych zebranych za pośrednictwem Witryny MAart z profilem Użytkownika w tej usłudze, Użytkownik musi wylogować się z usług poszczególnych Dostawców. Ponadto istnieje możliwość całkowitego uniemożliwienia ładowania elementów witryn za pomocą odpowiednich dodatków do przeglądarki.

5. Sygnalizatory WWW

MAart ma obecnie zawarte z kilkoma partnerami umowy, na mocy których ułatwiają oni MAart optymalizację działalności biznesowej i komunikacji w Internecie oraz zarządzanie tego typu działalnością i komunikacją. MAart może korzystać z usług firm marketingowych w celu pomiaru efektywności działań reklamowych MAart oraz w badaniu sposobów używania Witryny MAart przez odwiedzających. W tym celu MAart korzysta z zapewnianych przez takie firmy sygnalizatorów WWW i plików cookie. „Sygnalizator WWW” (używany w połączeniu z plikami cookie) to umieszczany w witrynie lub w wiadomości e-mail często przezroczysty obraz graficzny, zazwyczaj w rozmiarze nie większym niż 1x1 piksela, służący do monitorowania zachowania użytkownika odwiedzającego daną witrynę lub wysyłającego wiadomość e-mail. W uzupełnieniu posiadanych przez MAart zapisów informacje te pozwalają MAart na przykład dowiedzieć się, które strony MAart są najbardziej atrakcyjne dla użytkowników i które usługi MAart najbardziej interesują użytkowników. Informacje uzyskiwane z Witryny MAart są rejestrowane w imieniu MAart przez firmy marketingowe, jednak to MAart kontroluje sposób używania tych danych. Jeśli Użytkownik nie chce pomagać MAart w doskonaleniu stron, produktów i ofert MAart, może dokonać rezygnacji ze stosowania narzędzia analitycznego w tej Witrynie poprzez niekorzystanie z niej, a jeżeli musi korzystać z witryny MAart e w celu współpracy i chce mimo to zrezygnować ze stosowania narzędzia analitycznego, prosimy wysyłać nam powiadomienie o tej decyzji poprzez e-mail na adres .

6. Pliki cookie stosowane w tej Witrynie

Witryna MAart korzysta z jednosesyjnych (tymczasowych) i wielosesyjnych (trwałych) plików cookie. Tymczasowe pliki cookie istnieją wyłącznie przez okres, w jakim otwarta jest przeglądarka Użytkownika, i są stosowane do celów technicznych (na przykład w celu zapewnienia sprawniejszej nawigacji w Witrynie MAart). Po zamknięciu przeglądarki tymczasowy plik cookie znika. Trwałe pliki cookie są przechowywane na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas i służą m.in. do śledzenia liczby niepowtarzalnych odwiedzających witrynę MAart, liczby wyświetleń danej strony, czasu wyświetlania przez Użytkownika danej strony oraz innych stosownych statystyk. Same pliki cookie nie będą używane przez MAart w celu ujawniania tożsamości Użytkownika, identyfikują bowiem na potrzeby serwerów MAart przeglądarkę Użytkownika, a nie samego Użytkownika, gdy Użytkownik odwiedza Witrynę. Jeśli Użytkownik chce wyłączyć obsługę plików cookie albo usunąć je z komputera, może to zrobić w dowolnym momencie za pośrednictwem swojej przeglądarki (opis sposobu usuwania plików cookie można znaleźć w menu pomocy danej przeglądarki). Jeśli jednak Użytkownik chce uzyskać dostęp do określonych informacji w Witrynie MAart, musi włączyć obsługę plików cookie.

Poniżej podano szczegółową listę własnych plików cookie, których MAart może używać w swojej Witrynie:

WŁASNE PLIKI COOKIE

---

ZEWNĘTRZNE PLIKI COOKIE

---

 

III. SPOSOBY KORZYSTANIA PRZEZ MAART Z INFORMACJI UŻYTKOWNIK

Poniżej znajdują się informacje dotyczące sposobów przetwarzania przez MAart informacji zebranych o Użytkowniku (w tym danych osobowych) oraz stosownych podstaw prawnych takiego przetwarzania. MAart może przetwarzać informacje Użytkownika, ilekroć takie przetwarzanie jest:

 • Niezbędne do nawiązania współpracy, komunikacji i zawarcia lub wykonania umowy z Użytkownikiem. Na przykład:
  • W celu wykonywania zobowiązań MAart wynikających z umowy zawartej przez MAart z Użytkownikiem oraz udostępniania Użytkownikowi informacji, produktów i usług zamówionych przez Użytkownika w MAart lub zgodnie z zapytaniem Użytkownika.
  • W celu przetwarzania podań o pracę i ogólnie celach rekrutacyjnych.
 • Niezbędne do przestrzegania zobowiązań prawnych MAart.
 • Niezbędne w celu realizacji uzasadnionych interesów MAart lub osób trzecich (w zakresie, w jakim nie narusza to podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą). Na przykład:
  • W celu zapewnienia, że zawartość Witryny MAart jest prezentowana w sposób najbardziej efektywny dla Użytkownika i jego komputera.
  • W celu zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z interaktywnych funkcji usług MAart (ilekroć Użytkownik zechce z nich korzystać).
  • W celu zabezpieczenia i ochrony Witryny MAart.
  • W celu zapewnienia Użytkownikowi pomocy technicznej oraz doskonalenia Witryny i usług MAart.
  • W celu przekazywania Użytkownikowi informacji zamówionych przez niego w MAart oraz udzielania odpowiedzi na jego zapytania.
  • W celu powiadamiania Użytkownika o zmianach dotyczących Witryny lub usług MAart.
  • Jeśli Użytkownik jest dotychczasowym klientem, w celu informowania go (za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS) o towarach i usługach podobnych do towarów i usług będących przedmiotem wcześniejszego zapytania lub poprzedniej transakcji sprzedaży lub negocjacji dotyczących takiej sprzedaży z Użytkownikiem.
  • Z zastrzeżeniem przepisów prawa właściwego, w przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, zmiany właściciela pakietu kontrolnego, sprzedaży istotnych aktywów, reorganizacji lub likwidacji, w celu sprzedaży osobom trzecim lub przeniesienia na osoby trzecie praw do informacji dotyczących stosunków Użytkownika z MAart, w tym w szczególności danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz innych informacji dotyczących stosunków Użytkownika z MAart.
 • Za ważną zgodą Użytkownika, w celu przekazania Użytkownikowi informacji dotyczących towarów lub usług, które zdaniem MAart mogą Użytkownika zainteresować. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na korzystanie przez MAart z danych Użytkownika w ten sposób, Użytkownik nie powinien wyrażać na takie korzystanie zgody w przesłanych przez MAart formularzach, za pomocą których MAart zbiera dane o Użytkowniku, albo powinien zawiesić współpracę lub anulować swoją subskrypcję, wysyłając stosowny wniosek na adres .
 • W innych celach, o ile Użytkownik wyraził na nie stosowną zgodę, ilekroć jest ona prawnie wymagana.

IV. UJAWNIANIE INFORMACJI UŻYTKOWNIKA

MAart może bez żadnych ograniczeń ujawniać zagregowane informacje o swoich użytkownikach oraz informacje, które nie identyfikują osób. Z zastrzeżeniem przepisów prawa właściwego MAart może ujawniać dane osobowe zebrane przez siebie lub przekazane przez Użytkownika na mocy niniejszego dokumentu:

 • Dowolnemu podmiotowi wchodzącemu w skład grupy MAart, czyli podmiotom zależnym i stowarzyszonym z MAart:
  • W celu wykonywania zobowiązań MAart wynikających ze współpracy lub  umowy zawartej przez MAart z Użytkownikiem oraz udostępniania Użytkownikowi informacji, produktów i usług zamówionych przez Użytkownika w MAart lub na jego wniosek.
  • W celu przetwarzania podań o pracę i ogólnie rekrutacji.
  • W celu przekazywania Użytkownikowi informacji zamówionych przez niego w MAart oraz udzielania odpowiedzi na jego zapytania.
  • Jeśli Użytkownik jest dotychczasowym dostawcą lub klientem, w celu informowania go (za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS) o towarach i usługach podobnych do towarów i usług będących przedmiotem poprzedniej transakcji lub negocjacji dotyczących takiej sprzedaży z Użytkownikiem.
  • Z zastrzeżeniem przepisów prawa właściwego, w przypadku sprzedaży, fuzji, konsolidacji, zmiany właściciela pakietu kontrolnego, sprzedaży istotnych aktywów, reorganizacji lub likwidacji, w celu sprzedaży osobom trzecim lub przeniesienia na osoby trzecie praw do informacji dotyczących stosunków Użytkownika z MAart, w tym w szczególności danych osobowych przekazanych przez Użytkownika oraz innych informacji dotyczących stosunków Użytkownika z MAart.
 • Kontrahentom, dostawcom usług i innym osobom trzecim, z pomocy i współpracy których MAart korzysta w celu obsługi prowadzonej działalności biznesowej lub w związku z administracją lub obsługą działań wyszczególnionych powyżej i z którymi MAart ma zawartą umowę o zachowaniu poufności danych osobowych i używaniu ich wyłącznie w celach, w których zostały ujawnione takim kontrahentom, dostawcom usług i innym osobom trzecim (na przykład dostawcom usług tłumaczeniowych, hostingu baz danych, dostawcom usług outsourcingowych, deweloperom, konsultantom, dostawcom usług pomagającym MAart w zarządzaniu relacjami z klientem, tworzeniu treści i zarządzaniu nią oraz ułatwianiu ładowania dokumentów przesyłanych przez Użytkownika za pośrednictwem Witryny MAart). Jeśli Użytkownik ma pytania lub wątpliwości dotyczące poszczególnych dostawców usług lub partnerów, powinien skontaktować się w tej sprawie z MAart pod adresem .
 • Kupującym lub innym następcom prawnym w przypadku fuzji, zbycia, restrukturyzacji, reorganizacji, rozwiązania lub innego rodzaju sprzedaży lub przekazania praw do całości albo części aktywów MAart, zarówno przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej albo w ramach upadłości, likwidacji lub podobnej instytucji, w ramach której wśród wspomnianych aktywów znajdują się posiadane przez MAart dane osobowe o użytkownikach Witryny MAart.
 • Na potrzeby zrealizowania celu, w jakim Użytkownik przekazał dane. Jeśli na przykład Użytkownik prześle do MAart pocztą elektroniczną prośbę o kontakt z osobą trzecią, MAart może nawiązać z nią kontakt i przesłać odbiorcy treść takiej wiadomości e-mail.
 • W każdym innym celu ujawnionym przez MAart, gdy Użytkownik przekazuje swoje informacje lub wyraża na taki cel zgodę wymaganą przepisami prawa właściwego.
 • W celu przestrzegania stosownych zobowiązań prawnych w związku z koniecznością wypełnienia wiążącego MAart obowiązku ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych Użytkownika; w celu egzekwowania lub stosowania przyjętych przez MAart warunków korzystania i wiążących MAart postanowień innych umów, w tym na potrzeby rozliczania i windykacji; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa MAart, klientów i dostawców MAart lub innych osób. Może to obejmować wymianę informacji z innymi przedsiębiorstwami i organizacjami w celach związanych z ochroną przed oszustwami i obniżeniem ryzyka zarządzania przepływem informacji lub kredytowego.

Jeśli Użytkownik ma pytania lub potrzebuje więcej informacji na temat podstaw prawnych, na mocy których MAart zbiera dane osobowe Użytkownik i korzysta z takich danych, powinien skontaktować się w tej sprawie z MAart pod adresem .

VI. ZATRZYMYWANIE DANYCH

O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, MAart usunie dane osobowe, które nie są już potrzebne w kontekście celów ich zbierania lub innego rodzaju przetwarzania; gdy Użytkownik wycofa swoją zgodę na przetwarzanie (jeśli legalność takiego przetwarzania zależała od uzyskania takiej zgody) i nie ma żadnej innej podstawy prawnej takiego przetwarzania; gdy Użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu i nie ma żadnych innych uzasadnionych podstaw znoszących taki sprzeciw; gdy dane te okażą się już nieaktualne; gdy dane osobowe Użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem oraz gdy jest to niezbędne w celu przestrzegania zobowiązań prawnych.

VII. WYBORY DOTYCZĄCE SPOSOBÓW UJAWNIANIA I KORZYSTANIA Z INFORMACJI UŻYTKOWNIKA PRZEZ MAART

MAart dokłada starań, aby dać Użytkownikowi wybór dotyczący postępowania z danymi osobowymi przekazywanymi MAart przez Użytkownika.

 • Ustawienia plików cookie. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby przeglądarka odmawiała instalowania części albo wszystkich plików cookie lub aby przesyłała stosowne powiadomienia, ilekroć pliki cookie są wysyłane. Jeśli Użytkownik wyłączy obsługę plików cookie albo będzie odmawiać ich instalacji, niektóre części tej Witryny mogą wówczas być niedostępne lub działać niewłaściwie.
 • Zakaz śledzenia. Obecnie MAart nie reaguje na sygnały dotyczące zakazu śledzenia, ponieważ nie śledzi klientów w zewnętrznych witrynach.
 • Oferty promocyjne MAart. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego informacje kontaktowe były używane przez MAart w celach PR lub promocji usług MAart, powinien zaznaczyć stosowne pola w formularzach, za pośrednictwem których MAart zbiera dane. Użytkownik może zawsze wykonać przysługujące mu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu przez MAart danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych i wysłać w tej sprawie do MAart stosowny wniosek na adres . Jeśli Użytkownik otrzymał od MAart promocyjną wiadomość e-mail, może w odpowiedzi przesłać do MAart wniosek o pominięcie go w dalszym rozpowszechnianiu takich wiadomości e-mail. Nie odnosi się to jednak do informacji przekazanych MAart w związku z zakupem produktu lub usługi, odpowiedzią na zapytanie, rejestracją i wykonaniem gwarancji, rozliczeniem z kontrahentami, korzystaniem z produktu lub usługi i innymi transakcjami dokonanymi.

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKA ZWIĄZANE Z DANYMI OSOBOWYMI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może w dowolnym momencie wykonać określone prawa przysługujące mu na mocy właściwych przepisów, w tym:

 • Prawo do żądania dostępu do danych osobowych Użytkownika, które obejmuje prawo do uzyskania od MAart informacji o tym, czy dane osobowe dotyczące Użytkownika są przetwarzane, a jeśli są przetwarzane, prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz informacji o sposobie tego przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania lub usunięcia danych osobowych Użytkownika, które obejmuje prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, oraz określone prawa do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym ograniczenia MAart możliwości dalszego przetwarzania danych osobowych Użytkownika w określonych okolicznościach (na przykład gdy Użytkownik kwestionuje dokładność danych osobowych Użytkownika, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, dane osobowe Użytkownika nie są już potrzebne do realizacji celów przetwarzania lub Użytkownik z innych przyczyn sprzeciwia się przetwarzaniu związanemu ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji w indywidualnych przypadkach).
 • Prawo do przenoszenia danych, w tym określone prawa do zlecenia przekazania danych osobowych Użytkownika z MAart do innego administratora.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, ilekroć takie przetwarzanie zależy od uzyskania na nie zgody Użytkownika.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie wnioski i żądania związane z wymienionymi powyżej prawami mogą być składane w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres .

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

MAart ma wdrożone środki służące ochronie danych osobowych Użytkownika przed przypadkową utratą oraz nieuprawnionym dostępem, użyciem, zmodyfikowaniem i ujawnieniem. Dane osobowe przekazane MAart na mocy niniejszych zasad ochrony prywatności będą zaszyfrowane zarówno podczas ich przekazywania, jak i przechowywania (dane odłożone, dane nieaktywne).

Przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest niestety w pełni bezpieczne. MAart dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkownika, nie może jednak w pełni zagwarantować bezpieczeństwa danych Użytkownika przekazywanych do Witryny MAart. Wszelkie takie przekazywanie danych osobowych Użytkownika odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

XI. DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 16 LAT

Witryna MAart nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 16 lat i MAart nie zbiera ani nie używa świadomie żadnych danych osobowych dzieci w wieku poniżej 16 lat. Żadna osoba w wieku poniżej 16 lat nie jest uprawniona do korzystania i nie może przekazywać żadnych informacji do Witryny ani za jej pośrednictwem. Jeśli MAart dowie się, że uzyskane przez MAart dane osobowe zostały zebrane lub otrzymane od dziecka w wieku poniżej 16 lat, niezwłocznie usunie te dane. Jeśli Użytkownik uważa, że MAart może mieć jakiekolwiek informacje od dziecka w wieku poniżej 16 lat lub na temat takiego dziecka, powinien skontaktować się w tej sprawie z MAart pod adresem .

XII. ZMIANY NINIEJSZYCH ZASAD OCHRONY PRYWATNOŚCI

MAart może w dowolnym momencie zmienić niniejsze zasady ochrony prywatności. Wszelkie takie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Jeśli MAart wprowadzi istotne zmiany dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi Użytkownika, Użytkownik zostanie o tym fakcie powiadomiony za pośrednictwem stosownej informacji opublikowanej na stronie głównej Witryny. Data ostatniej aktualizacji niniejszych zasad ochrony prywatności widnieje na tej stronie. W gestii Użytkownika leży monitorowanie aktualizacji niniejszych zasad ochrony prywatności i zapoznawanie się z ich treścią. Korzystanie z Witryny MAart po wprowadzeniu wspomnianych zmian zostanie uznane za zgodę Użytkownika na takie zmiany.

XIII. ADMINISTRATOR DANYCH I INFORMACJE KONTAKTOWE

Administrator danych:

Agencja MAart Sp. z o.o., ul. Kopernika 3, 00-367 Warszawa, Polska

Jeśli Użytkownik ma pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszego dokumentu oraz praktyk MAart w zakresie ochrony prywatności, może skontaktować się w tej sprawie z MAart pod powyższym adresem lub wysłać wiadomość na adres: .

Data ostatniej modyfikacji: 25 maja 2018 r.