• Janssen-Cilag

  • Bank BPH PBK

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Ministerstwo Gospodarki Departament Integracji Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych

  • Honeywell Sp. z o.o.

  • CANAL +

  • Główny Urząd Ceł

  • Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki

  • Ericsson

  • Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych