• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Janssen-Cilag

  • BRE Bank S.A.

  • Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC Poland

  • Ministerstwo Finansów – PHARE

  • Międzynarodowy Fundusz Walutowy

  • Honeywell Sp. z o.o.

  • Ericsson

  • Weil Gotshal Manges - Pawel Rymarz Spółka Komandytowa

  • ING Bank