• Polski Bank Rozwoju S.A.

  • Ministerstwo Finansów – PHARE

  • Ministerstwo Gospodarki Departament Integracji Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych

  • BRE Bank S.A.

  • Główny Urząd Ceł

  • TVP Program II SA

  •