• SAD Ltd. Apple IMC Poland

  • Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych

  • Ericsson

  • TVP Program II SA

  • BRE Bank S.A.

  • AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

  •