• AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

  • Bank of America

  • Chałas, Wysocki i Partnerzy

  • OWZ-Bayerisches Zentrum für Ost-West-Managementtraining GmbH

  • Honeywell Sp. z o.o.

  • F – Squared Market Research + Consulting

  •