Agencja MAart przeszła pomyślnie kolejny doroczny audyt kontrolny z maksymalnym wynikiem w dniu 6 marca 2015 r.. Audyt został przeprowadzony przez renomowaną niezależną jednostkę certyfikacyjną Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. Dzięki temu firma po raz kolejny potwierdziła zgodność wszystkich swoich procesów zarządzania jakością ze specjalistyczną normą europejską PN‑EN 15038:2006. Zakres certyfikacji obejmuje usługi tłumaczeniowe i lokalizacyjne oraz zarządzanie projektami tłumaczeniowymi.

Agencja MAart była pierwszym biurem tłumaczeń w Polsce (i na świecie), które na początku roku 2007 uzyskało niezależny certyfikat potwierdzający pełne wdrożenie normy PN-EN 15038.