Peter Reynolds

Konsultant ds. technologii w MAart i Dyrektor Generalny TM-Global

Obywatel Irlandii od wielu lat zamieszkały w Warszawie.

Peter posiada tytuły licencjata (BSc) w dziedzinie nauk komputerowych i MBA z Open University; weteran branży tłumaczeniowej i lokalizacyjnej. W latach 1995- 2005 Peter Reynolds przez ponad 10 lat zajmował się rozwijaniem technologii branżowych na potrzeby procesu lokalizacji i tłumaczeń w firmach Lionbridge, Bowne Global Solutions i Berlitz GlobalNet. W tym okresie kierował m.in. dublińskim zespołem odpowiedzialnym za wdrożenie systemów CAT i TMS: BerlitzIT, Elcano i Freeway 2.0, a także skastomizowanych platform do zarządzania projektami i dostawcami. Zanim związał się z firmami TM-Global, MAart i Kilgray w 2008 roku, przez 2 lata pełnił funkcję dyrektora programu LSP w Idiom Technologies Inc. (obecnie SDL PLC). Pod jego kierownictwem program LSP Idiom zyskał globalną renomę i został uznany za strategiczny czynnik sukcesu firmy Idiom.

Peter był zawsze aktywnie zaangażowany w pracę nad rozwojem norm dla branży tłumaczeń i lokalizacji (przede wszystkim XLIFF i Translation Web Services w ramach OASIS). Do 2008 r. (gdy opublikowano XLIFF 1.0) pełnił funkcję sekretarza Komitetu Technicznego XLIFF przy OASIS i przewodniczącego Komitetu Technicznego Translation Web Services.

Obecnie kontynuuje współpracę z OASIS i TILP jako ekspert techniczny ds. norm dla branży tłumaczeń i lokalizacji. Jest także irlandzkim ekspertem ds. norm branżowych w ISO i CEN, reprezentantem Irlandii w ISO TC 37, Koordynatorem ISO TC 37/SC5/WG1 (grupa robocza ds. tłumaczeń). Był redaktorem normy ISO 17100 - podstawowej normy międzynarodowej dla branży tłumaczeniowej - a obecnie pełni funkcję redaktora dla norm ISO 20771 (Legal Translation Requirements) i ISO 21999 (Translation QA and Assessment - models and metrics). Jako dyrektor TM-Global, Peter Reynolds organizuje we współpracy z PSBT od wielu lat znaną międzynarodową specjalistyczną konferencję branżową TM-Europe, koordynuje największy globalny projekt badania rynku TM-Global Translation and Localisation Survey, świadczy usługi konsultingowe (w tym w zakresie zarządzania, norm i technologii branżowych). Ponadto, Peter opracowuje branzowe programy szkoleniowe - m.in. dla audytorów norm branżowych, wdrożenia systemów i technologii, lokalizacji itd..

W Agencji MAart jest odpowiedzialny za doradztwo, rozwiązania technologiczne oraz programy szkoleniowe (zwłaszcza z zakresu optymalnego wykorzystania narzędzi CAT, TMS i MT).

Peter Reynolds jest również wspólnikiem i pełni również funkcję Dyrektora w Kilgray Translation Technologies Ltd. od 2008 r.