Pierwsza norma europejska dla usług tłumaczeniowych została już przetłumaczona na język polski i będzie stosowana w naszym kraju.

Tłumacze mają normę jakościową dla swojego zawodu. Norma Europejska – Usługi tłumaczeniowe – Wymagania dotyczące świadczenia usług, została przyjęta przez Europejski Komitet Normalizacyjny w kwietniu 2006 roku. Polska jako jego członek zobowiązana była do jej przyjęcia bez wprowadzania zmian. Celem tej normy (PN-EN 15038) jest ustanowienie i określenie wymagań dotyczących świadczenia wysokiej jakości usług przez dostawców usług tłumaczeniowych. Norma obejmuje zasadniczy proces tłumaczenia i wszelkie inne aspekty świadczenia usługi, w tym zapewnienie jakości i identyfikowania historii zlecenia. Norma zawiera opis i definicję pełnej usługi zarówno na potrzeby dostawców usług tłumaczeniowych, jak i ich klientów.

Norma obejmuje zarządzanie realizacją zleceń tłumaczeniowych, począwszy od monitorowania procesu przygotowania aż po zatwierdzenie wykonanej usługi. Tłumaczony tekst, zgodnie z normą, musi przejść etap sprawdzenia, a następnie weryfikacji przez osobę posiadającą doświadczenie w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny. Kontrola końcowa pozwoli upewnić się, czy wykonana usługa jest zgodna z jej specyfikacją. Norma wprowadza także konieczność analizy tekstu źródłowego, co ma zapewnić przewidzenie ewentualnych problemów tłumaczeniowych. Chodzi np. o kontekst kulturowy i językowy tłumaczonego tekstu.

Norma ta dotyczy tylko tłumaczeń pisemnych, więc nie są nią objęte standardy tłumaczeń ustnych. W firmie, która wdroży normę, zostanie przeprowadzony audyt i otrzyma ona certyfikat jakości wydany przez jednostkę certyfikującą.