Chcesz pracować dla instytucji unijnych, ale nie chcesz wyjeżdżać do Brukseli czy Strasburga? Zostań freelancerem, czyli wolnym strzelcem.

Freelancer nie jest stałym pracownikiem instytucji, nie zdaje egzaminów urzędniczych (choć czasami musi rozwiązać testy kwalifikacyjne) i co najważniejsze pracuje w domu. Wykonuje usługę na zlecenie. Aby je zdobyć, musi stanąć do przetargu ogłoszonego na stronach internetowych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (www.europa.eu.int/eur-lex).

  • Jakie są zlecenia. Przetargi dotyczą najróżniejszych prac: kładzenia wykładzin, sprzątania, dostaw sprzętu, usług informatycznych i tłumaczeń dokumentów unijnych. Inne dotyczą usług okołotłumaczeniowych, np. komputerowego tłumaczenia, weryfikacji lub redakcji przetłumaczonych już dokumentów. Najwięcej zleceń jest dla tłumaczy, bo wszystkie oficjalne dokumenty muszą być tłumaczone na język polski.
    • Zainteresowanie przetargami jest bardzo duże, nawet kilkaset firm wyraża chęć startu. W rzeczywistości konkurentów jest o wiele mniej. Reszta chce się zorientować, jakie są warunki, lub po prostu nie spełnia wyśrubowanych wymagań – mówi Ewa Sawicka z biura tłumaczeń Intertext, które wygrało przetarg na tłumaczenia dla Komisji Europejskiej.
    • Konkurencja jest coraz większa, ale tak naprawdę liczą się najlepsi – mówi Agnieszka Hein z biura tłumaczeń MAart, które będzie tłumaczyć dla Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów.
  • Kto ma szansę w przetargach? Teoretycznie wszyscy: agencje i indywidualni tłumacze. Zlecenia obejmują różną liczbę stron, więc przy małym zadaniu jedna osoba sobie poradzi. – Ale przetłumaczenia 2–3 tys. stron miesięcznie może podjąć się jedynie duża agencja – mówi Agnieszka Hein.
    • Indywidualne osoby nie powinny się jednak zrażać, bo też mają atuty. Mogą np. zaoferować niższą cenę – mówi Ewa Sawicka.

Wygrać przetarg wcale nie jest łatwo. Przede wszystkim trzeba wykazać się kilkuletnim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów z danej dziedziny (przetargi dotyczą konkretnych rodzajów dokumentów), mieć bardzo dobre referencje, przedstawić system kontroli jakości tekstów, często przetłumaczyć coś na próbę. Uwaga! Jakikolwiek błąd w ofercie oznacza natychmiastową dyskwalifikację, a nawet zakaz startu w przetargach przez kilka lat. Aby tłumaczyć dla Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, kandydaci muszą zaliczyć test. Wyniki egzaminu będą decydować, z kim zostaną zawarte kontrakty. Wyniki przetargu ogłaszane są oficjalnie na stronach internetowych UE (www.ted.publications.eu.int) w formie listy, która decyduje o kolejności otrzymywania zleceń.

  • Ile można zarobić? Trzeba również zaoferować dobrą cenę. Za niska oznacza, że jakość tłumaczeń może być słaba, za wysoka - Unia wybierze kogoś tańszego. W tym roku firmy oferowały ceny w przedziale 8-56 euro za stronę. Cena zależy od rodzaju tekstu i terminu tłumaczenia. Droższe są teksty specjalistyczne, np. o jakości produktów, tańsze np. listy Parlamentu Europejskiego. Lepiej płatne są tłumaczenia ekspresowe. Kontakt ze zleceniodawcą odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Tłumacz dostaje kod dostępu do strony, z której ściąga dokumenty do tłumaczenia.
  • Uwaga na błędy! Trzeba się bardzo starać, bo Unia przewidziała dość dotkliwe kary finansowe za złą jakość tłumaczeń lub spóźnienie. Za każdą zakwestionowaną stronę trzeba zapłacić 50 euro, a za odrzucony cały dokument nawet 500 euro. Dlatego UE żąda od tłumaczy, aby ci wykupili gwarancję ubezpieczeniową. Biuro MAart, które ma przetłumaczyć 20 tys. stron, ubezpieczyło się na sumę 50 tys. euro (koszt polisy ok. 13 tys. zł). – Aby ustrzec się przed karami, starannie organizujemy pracę, a przetłumaczony tekst przechodzi ostrą wewnętrzną kontrolę jakości – mówi Agnieszka Hein z MAartu.

Gdzie szukać przetargów:

http://www.europa.eu.int/comm/translation – Unia Europejska
http://www.europarl.eu.int – Parlament Europejski
http://ue.eu.int – Rada Europejska
http://europa.eu.int/comm – Komisja Europejska
http://europa.eu.int/comm/dgs_en.htm – Dyrekcje Generalne i Służby Komisji Europejskiej
http://curia.eu.int – Trybunał Sprawiedliwości
http://www.eca.eu.int – Trybunał Obrachunkowy
http://www.euro-ombudsman.eu.int – Rzecznik Praw Obywatelskich
http://www.ces.eu.int – Komitet Ekonomiczno-Społeczny
http://www.cor.eu.int – Komitet Regionów

Dla tłumaczy ustnych:

Unia Europejska oprócz stałych tłumaczy ustnych zatrudnia też na zlecenie wolnych strzelców, którzy w razie potrzeby wzywani są do pracy na bardzo krótkie okresy. Aby otrzymać akredytację i znaleźć się w unijnej bazie danych, należy zdać egzamin (tłumaczenie symultaniczne i konsekutywne). Do egzaminu dopuszczeni są dyplomowani tłumacze konferencyjni lub osoby, które ukończyły inne studia, ale mają bardzo duże doświadczenie zdobyte podczas międzynarodowych konferencji. Zgłoszenia przyjmowane są online (www.europa.eu.int/comm/scic/index_en.html).