• Ernst & Young Sp. z o.o.

  • Bank BPH PBK

  • Ministerstwo Finansów – PHARE

  • Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

  • BGŻ S.A.

  • Merck, Sharp & Dohme Idea INC.

  • Najwyższa Izba Kontroli

  • Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych

  • OWZ-Bayerisches Zentrum für Ost-West-Managementtraining GmbH

  • Chałas, Wysocki i Partnerzy