• Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Spraw Rodziny

  • Ericsson

  • Bank BPH PBK

  • Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

  • Janssen-Cilag

  • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.

  • Weil Gotshal Manges - Pawel Rymarz Spółka Komandytowa

  • SAD Ltd. Apple IMC Poland

  • Główny Urząd Statystyczny

  • Bank of America