• Polski Bank Rozwoju S.A.

  • SAD Ltd. Apple IMC Poland

  • Barclays Bank PLC

  • Ernst & Young Sp. z o.o.

  • TVP Program II SA

  • Bank BPH PBK

  • Chałas, Wysocki i Partnerzy

  • ING Bank

  • ICN Polfa Rzeszow S.A.

  • Eli Lilly Polska Sp. z o.o.