• Najwyższa Izba Kontroli

  • Merck, Sharp & Dohme Idea INC.

  • BRE Bank S.A.

  • Ernst & Young Sp. z o.o.

  • Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki

  • Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej SMG/KRC Poland

  • OWZ-Bayerisches Zentrum für Ost-West-Managementtraining GmbH

  • Ministerstwo Gospodarki Departament Integracji Europejskiej i Organizacji Międzynarodowych

  • PWC Consulting

  • Ferring Pharmaceuticals